Test av Ytterdörrar från ett Energiperspektiv

I den här artikeln hittar du länkar till olika bra tester av ytterdörrar som har genomförts av olika organisationer, företag eller tidningar.
Energimyndigheten: Har genomfört ett test av 9 st olika ytterdörrar men alla klassas som standarddörrar Syftet med just det här testet var att se och få fram information om hur energieffektiva de olika dörrarna var. Dörrarnas U-värde togs fram och jämfördes, u–värdet är ett mått på hur energieffektivt någonting är, det används också vid isolering och fönster. Ju lägre u-värde en ytterdörr har desto energieffektivare är den. Genom att välja den energieffektivaste dörren kan du spara tusentals kronor om året i uppvärmningskostnader.

Se utbud av alla ytterdörrar samt Priser här.

Till Testet >>

 

Smartson: Har genomfört ett test av 13 st olika dörrar. Dels ju jämförs priserna med varandra men också dörrarnas egenskaper.

Till testet >>

 

Här är ett till test hos smartson, den här gången av 7 st glasytterdörrar .

Till testet >>